PTSD test

ptsd


Hvordan tester din læge, psykolog eller psykiater, om du lider af PTSD? Hvad skal du selv være opmærksom på, hvis du opdager, at en traumatisk oplevelse bliver ved med at vende tilbage og begrænser dig i dit liv?

Der findes forskellige steder på nettet test som kan give dig et billede af, om du muligvis lider af posttraumatisk stresslidelse, PTSD. Disse online test er ikke det samme som en diagnose, og selvom du muligvis scorer meget højt i en PTSD-test, er det ikke sikkert, at du får diagnosen. Diagnosen kan kun stilles af en relevant fagperson. Du kan f.eks. henvende dig på Traumeklinikken.

Har du PTSD symptomer?

Den første forudsætning for, at du har PTSD er, at du har været udsat for en traumatisk oplevelse. Hvis denne oplevelse i høj grad giver dig nogle af nedenstående symptomer, bør du kontakte din læge og blive testet.

 • Forstyrrende tanker og minder fra oplevelsen
 • Foruroligende drømme om oplevlsen
 • Genoplevelse af oplevelsen (Flash back)
 • At blive oprørt over lignende oplevelser
 • Hjertebanken, åndedrætsbesvær m.v. ved tanke om oplevlesen
 • Undvigelses adfærd i forhold til minder om oplevelsen
 • Hukommelsesbesvær i forhold til oplevelsen
 • Mistet interesse for ting, som normalt glæder dig
 • Afskåret dig fra andre mennesker
 • Mangel på kærlige følelser
 • Søvnløshed
 • Håbløshed
 • Vrede og irritation
 • Koncentrationsbesvær
 • Været ekstra vagtsom
 • Anspændthed

PTSD-behandling

Hvis du får diagnosen PTSD, kan du søge behandling hos en psykolog eller psykiater. Behandlingen vil ofte basere sig på samtaleterapi og kognitiv terapi.

I samtaleterapien arbejder behandleren med at afdække og udfordre din PTSD. Formålet er blandt andet at lære din lidelse at kende, så du bedre kan afgøre, hvornår den begrænser dig i dit liv.

Den kognitive terapi handler om at finde nye vaner og måder at håndtere din lidelse på. Jo bedre du er til at forstå din lidelse og reagere hensigtsmæssigt på den, des mindre forstyrrende vil PTSD gribe ind i dit liv.

Ofte vil der i din PTSD-behandling også indgå elementer af mindfulness, meditation og måske yoga.

Hvem får PTSD?

Man kan ikke forudsige, om man er i målgruppe for at blive ramt af PTSD.

Det kan virke mærkeligt, at nogle mennesker tilsyneladende kommer fuldstændig uskadt igennem oplevelser, som rammer andre for livet. Men det er ikke sådan, at PTSD er forbeholdt specielt svage mennesker.

Nogle PTSD-patienter får såkaldt kompleks PTSD. Denne diagnose beskriver langvarige problemer med stressbelastning, og en belastningsreaktion, som også typisk involverer andre symptomer end de normale PTSD-symptomer.

Er det muligt at helbrede PTSD?

Mange PTSDsymptomer bliver kroniske. Men undersøgelser viser, at jo tidligere man sætter ind med behandling, des større er chancen for, at PTSDsymptomerne bliver så milde, at de ikke totalt begrænser dit liv.

Så hvis du kommer ud for en traumatisk oplevelse, som giver dig angst eller andre symptomer, så er det en god idé at søge behandling så tidligt som muligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *