Hvad er splitting?

idealisering og devaluering i splitting

Hvad er splitting? Splitting fungerer som en psykologisk forsvarsmekanisme, som hjælper et menneske med en psykisk lidelse med at håndtere sin verden. Den udmærker sig ved, at du oplever et menneske som f.eks. enten rent godt eller rent ondt.

Den psykologiske fordel er, at verden bliver mindre uoverskuelig og kompleks. Den psykisk syge kan derved bedre håndtere at begå sig i sin omverden.

hvad er splitting

Læs en grundig beskrivelse af fænomenet i Michael Søderbergs artikel om splitting her. Her får du en endnu mere grundig forklaring på spørgsmålet: Hvad er splitting?

Elementerne i splitting

Splitting har to grundelementer

  • Idealisering
  • Devaluering

Den, som bruger splitting som forsvarsmekanisme, har svært ved at forstå helt almindelige komplekse personligheder. Derfor opfatter du kun enten de gode sider og egenskaber eller de dårlige sider og egenskaber hos en person.

På den måde behøver du ikke at tage stilling til, om en persons handling er god eller dårlig, for du har allerede besluttet dig ved enten at idealisere eller devaluere personen.

Idealisering

Forestil dig det perfekte menneske. En person, som i ét og alt udelukkende gør gode ting af et godt hjerte. Du tænker, at hvis blot alle var lige som denne person, så var verden virkelig et godt sted at være.

Den idealiserede person er nærmest guddommelig, og der er store ligheder med forelskelse i dit syn på denne person.

Personen gør, med sin almindelige komplekse personlighed, af og til noget, som ikke lever 100 % op til idealet. Men det ser du ikke. Og hvis du ser det, bortforklarer du det med en positiv omskrivning – eller i værste fald: ”Det var han tvunget til af omstændighederne.”

Devaluering

Den anden side af splitting er devaluering. Her skal du forestille dig en person, som rummer alle de negative egenskaber, du kan forestille dig. Du oplever den devaluerede person som slet og ret ond.

Alle handlinger, som den devaluerede person foretager, er rendyrket onde – eller også har de i hvert fald et ondt motiv.

Selvom personen træffer gode beslutninger og gør gode gerninger, ser du det ikke. Og hvis du skulle opdage det, opfinder du et negativt motiv eller en negativ hensigt. Det gode er blot en skinmanøvre, som den devaluerede bruger til at fremme sin onde sag.

Splitting i praksis

Den, som burger splitting som forsvarsmekanisme, deler (eller splitter) alle mennesker op i enten idealiserede eller devaluerede. I gode eller onde.

Det betyder, at du lettere kan overskue verden, fordi du slipper for at tage stilling til en bestemt handling – du behøver kun at se på, hvem der udførte handlingen.

Det er ganske vanskeligt for en devalueret person at blive taget til nåde. Og en idealiseret person bliver kun meget sjældent devalueret.

Hvor stammer splitting fra?

Et lille barn, som endnu ikke har udviklet sin personlighed, har ikke evnen til at forstå og håndtere komplekse personligheder.

For ikke at skulle hade sin elskede mor, når hun f.eks. nægter at give en is, splitter barnet sin opfattelse af moderen op i to personer. Den gode mor og den onde mor.  

Det er denne splitting, som især borderlinepatienter kopierer i voksenlivet.

Læs også artiklen: Lær at sige fra og sætte grænser

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *