Kære Hanne. 1000 tak for den vidunderlige rejse du tog mig med på i mandags.  Jeg følte en utrolig ro, men også lethed samtidig, men ikke på den lidt "flyvske" måde som jeg nogen gange har oplevet efter et kursus eller andet. Der kom ord, sætninger indeni som normalt ikke er mit "sprog", lyksalighed og himmerriget er inden i dig selv. Det føltes bare så dejligt og jeg føler der er sket en markant ændring i mig, i den rigtig gode retning.
Kærlig hilsen Ellen
Hej Hanne! Tak for et dejligt møde. Du er godt nok dygtig. På vej hjem oplevede jeg at jeg følte mig utrolig lettet og er på vej den rigtige vej i mit liv. Glæder mig allerede til vores næste møde
Helle
 
 

Spirituel regressionsterapi
- regression, sjælerejse tilbage til tidligere liv

 

Spirituel regressionsterapi kan sætte et stort skub i din personlige udvikling. Du kan få indsigt i de erfaringslag, som har indflydelse på dine følelser og handlemønstre. I regressionsterapi kan du opnå, at forløse ubevidste erindringer, som hæmmer dig i dit nuværende liv. Du vil kunne opnå en dybere indsigt i, hvad du som person rummer af styrke og potentiale. Der er også mulighed for en dybere oplevelse ved, at indrage kontakt med guider og/eller hente informationer om dit livsforløb i livet bog. Regressionsterapi anvendes også ved konkrete følelser som hæmmer dig, fx. angst.

 

Jeg har praktiseret spirituel regerssionsterapi i over 10 år. Det er en metode til en særlig, meget kærlig, kontakt med din bevidsthed. Det er en metode, der åbner op for kontakt med latente potentialer og forløser ubevidste traumer. Du møder dig selv i en delta bevidsthed, der gør at det rationelle, styrende og logisk tænkende af din bevidsthed er minimal og din sjæls bevidsthed er den del af dig, der leder din indre rejse. Når vi erfarer os selv i en anden krop, udvider vi vores indsigt og viden ved at inddrage kontakt til guider, og anden vidsom i denne spirituelle regressionsform. Der åbnes op for powerfuld healing og forløsning.   

 

Ved en regression møder du dig selv et andet sted end der hvor du er nu. Ved regressionen er du ved fuld bevidsthed samtidig med at du er i en afslappet drømmeagtigt ro.


Ved regressionsterapi guider jeg din sjæl dig ind i tidligere oplevelser. Når du gennemlever og genkalder dine egne erfaringer får du mulighed for at ændre de uhænsigtsmæssige paraleller der er til dit nuværende liv samt du oplever en dybere forståelse af hvorfor du er som du er. Dine tidligere liv rummer nemlig svar på, hvorfor du lever dit liv som du gør og om der er ting du bør give opmærksomhed og lære af.


Jeg begynder med at give dig healing, hvorefter jeg ved visualiseringsøvelser guider dig ind i en dyb afslappet tilstand. Efterfølgende fører jeg dig stille og roligt dybt ind i kontakt med din sjæl. Jeg fortsætter vores møde ved at guide dig ind i dine egne indre billeder af en oplevelse fra et tidligere liv. Det væsentlige er, at din sjæl vil vise dig netop det, som er mest hensigstmæsssig for dig at gennemleve i forhold til detsom fylder i dit nuværende liv.


Vi undersøger, hvorfor du valgte at blive født ind i det liv som din sjæl viser dig, dit livsformål samt dine erfaringer ved livets afslutning samt vi afklarer og erfarer paralleller til det liv du lever lige nu. Ved regressionen har vi også fokus på facts, så som årstal, sted, navn samt vi undersøger om der er sjælelige relationer til mennesker du kender i dit liv nu.
Jeg oplever at regression er utrolig givende. Ved rådgiverens hjælp kan du opnå en forståelse for, hvorfor følelsen hæmmer dig og hvordan den påvirker dig i dine handlemønstre. Denne erfaring kan lette dig, da du får forudsætninger for at ikke længere at bliver påvirket på tilsvarende måde som før regressionen, hvis en tilsvarende følelse udløses i en situation i dit nuværende liv.


I forbindelse med min egen personlige udvikling har jeg haft stor gavn af regressionsterapi. Jeg har nok haft i alt 20 "ture". Jeg har bl.a. prøvet regression ved healingsterapi, shamanistisk regressionsterapi, multi inkarnationsterapi samt andet. Den terapiform jeg selv bruger har et stort afsæt i metoder hentet fra traditionel regressionsterapi, hypnoterapi kombineret med spirituel regressionsterapi. 


Jeg oplever, at vi i min regressionsterapi metode kommer "langt omkring" og at du har meget gode muligheder for at få en dybere oplevelse af hvad du som person rummer. Jeg lægger også stor vægt på healing af handlemønstre fra tidligere liv som hæmmer dig i dette liv. Du vil få udlevert mine noter og jeg vil anbefale dig at du bruger dem til at lave dit eget notat om dine oplevelser i regressionen. 
Jeg ser frem til at guide dig tilbage...

 
Til inspiration kommentar om sjælerejse tilbage til et tidligere liv:
 
"Kære Hanne. Jeg vil gerne sige mange tak for den regression du har givet mig.  Det var en stor og måske også lidt overraskende oplevelse. Jeg har haft lejlighed til at studere tiden omkring 1351 i det baltiske område. Jeg er jo historiker og sagde til dig at jeg mente, at årstallet 1351 ikke stemte særlig godt med det jeg oplevede, men det er bestemt ikke tilfældet. Det passer derimod helt perfekt. Jeg kan ganske kort fortælle dig, at området var dansk indtil Kong Valdemar Atterdag solgte det til Den Tyske Orden i 1346. Ordenen regerede området fra et antal borge, hvor der sad en ordensridder som borgherre med ansvar for en landområde omkring borgen. Man kæmpede med hedenske befolkningsgrupper, og man sendte såkaldt korstog ind i hedenske områder i det der i dag er Rusland. Jeg har ikke haft mulighed for at læse så meget endnu, men du kan se, at det jeg allerede har fundet ud af passer næsten uhyggelig godt på mine oplevelser. Jeg vil også gerne fortælle dig at jeg normalt kun hovedpine meget sjældent, men i da jeg kørte jeg hjem efter vores møde fik jeg en kraftig hovedpine, som jeg havde meget vanskeligt ved at slå ned med tabletter. Jeg var også meget mat og træt i kroppen. Jeg går normalt ikke tidligt i seng, men i går måtte jeg gå i seng kl. 2100, og jeg sov rigtig godt i 12 timer. Kærlig hilsen Anonym"   
 
regression i Haderslev ved Vojens, Kolding, Christiansfeld, Åbenrå, Gram, Vejen, Jels, Vamdrup, Toftlund, Agerskov, Rødekro - regressionsterapi - spirituel regression - tidligere liv- sjælerejse - spirituel regressions terapi - regression ved Vejle, Middelfart, Federicia, Esbjerg, Ribe, Tønder, Sønderborg